Przedmiot i zakres działalności

Koncern jest liderem w produkcji i sprzedaży w Polsce olejów silnikowych, asfaltów modyfikowanych oraz parafin. 

Grupa Kapitałowa LOTOS

Dwie spółki Grupy Kapitałowej LOTOS mają siedziby zagranicą: na Litwie –  LOTOS Baltija oraz w Norwegii –  LOTOS E&P...

Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju

W porównaniu z 2009 r. część ryzyk operacyjnych, finansowych i rynkowych uległa relatywnemu zmniejszeniu.

Społeczeństwo

Otwarte, oparte na zaufaniu i współdziałaniu relacje ze społecznym otoczeniem stanowią wartość dla Grupy Kapitałowej LOTOS. Firma...

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

Działalność operacyjna

Program 10+ to największy program inwestycyjny w historii Grupy Kapitałowej LOTOS i jeden z największych zrealizowanych w polskim przemyśle.

  Podejście do zarządzania

  Segment operacyjny w Grupie Kapitałowej LOTOS skoncentrowany jest na prowadzeniu działalności rafineryjnej i dostarczaniu na rynek wysokiej jakości produktów, przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego i minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

  Dokonania

  Najważniejsze dokonania Grupy Kapitałowej LOTOS w segmencie operacyjnym w 2010 r. koncentrowały się wokół realizacji Programu 10+.  

  Plany rozwoju

  Zakończenie Programu 10+ nie oznacza, że w najbliższych latach rozwój w segmencie operacyjnym Grupy LOTOS zostanie zatrzymany. Na najbliższy rok szczególnym wyzwaniem będzie maksymalne wykorzystanie posiadanych aktywów.

top