Kontakt

Dodatkowe informacje na temat działalności ekonomicznej oraz społecznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania Grupy Kapitałowej LOTOS udostępniane są na stronie internetowej Grupy LOTOS S.A. www.lotos.pl.

Wszelkie pytania związane ze społeczną odpowiedzialnością Spółki należy kierować do Grupy LOTOS S.A. na adres:

Grupa LOTOS S.A.
Biuro Sponsoringu, Spraw Społecznych i CSR

ul. Elbląska 135
PL 80-718 Gdańsk

tel. + 48 58 308 75 70
fax + 48 58 308 84 81

e-mail: csr@grupalotos.pl

Formularz kontaktowy

top