Pliki do pobrania

Raport 2010
  • Skonsolidowany Raport Roczny 2010
  • Pobierz
  • PDF, 9.89 MB
  • Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe za rok 2010
  • Pobierz
  • PDF, 592.53 KB
  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010
  • Pobierz
  • PDF, 2 MB
  • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta
  • Pobierz
  • PDF, 1.03 MB
Raporty archiwalne
  • Skonsolidowany Raport Roczny 2009
  • Pobierz
  • PDF, 7.66 MB
  • Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok 2009
  • Pobierz
  • PDF, 958.2 KB
  • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta 2009
  • Pobierz
  • PDF, 360.77 KB
  • Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe za rok 2009
  • Pobierz
  • PDF, 1.08 MB
  • Raport Roczny 2008
  • Pobierz
  • PDF, 5.99 MB
  • Raport społecznej odpowiedzialności 2008
  • Pobierz
  • PDF, 2.39 MB
  • Raport Roczny 2007
  • Pobierz
  • PDF, 6.39 MB
  • Raport społecznej odpowiedzialności 2006-2007
  • Pobierz
  • PDF, 3.6 MB
  • Raport Roczny 2006
  • Pobierz
  • PDF, 7.13 MB
  • Raport środowiskowy 2006
  • Pobierz
  • PDF, 3.9 MB
Dokumenty spółki
  • Regulamin Rady Nadzorczej Grupy LOTOS
  • Pobierz
  • PDF, 156.76 KB
  • Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS
  • Pobierz
  • PDF, 160.99 KB
  • Regulamin Zarządu Grupy LOTOS
  • Pobierz
  • PDF, 133.88 KB
  • Statut Grupy LOTOS
  • Pobierz
  • PDF, 146.13 KB
  • Strategia 2011-2015
  • Pobierz
  • PDF, 2.75 MB
LOTOS w liczbach
  • LOTOS w liczbach
  • Pobierz
  • XLS, 333.5 KB
top