List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Kapitał ludzki będzie podstawą realizacji celów nowej strategii Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2011–2015.

Wiesław Skwarko Wiesław Skwarko Przewodniczący Rady
Nadzorczej

Szanowni Państwo,

rok 2010 był dla globalnej gospodarki znacznie przychylniejszy od poprzedniego. Głęboki kryzys finansowy został przezwyciężony, choć przecież nie można wykluczyć wystąpienia w przyszłości jego symptomów - w większej czy mniejszej skali. Generalnie jednak klimat dla działalności gospodarczej, w tym dla branży naftowej, ocieplił się i ustabilizował, co pozwala spojrzeć z pewną dozą optymizmu na zewnętrzne uwarunkowania rozwoju Grupy LOTOS.

Tym bardziej, że dla samej Spółki minione 12 miesięcy było wyjątkowo udane. Przede wszystkim pomyślnie zakończono realizację Programu 10+, którym Grupa Kapitałowa LOTOS żyła od 2006 r. Moce przerobowe rozbudowano do 10,5 mln ton ropy rocznie, a sam przerób w 2010 r. po raz pierwszy w historii koncernu przekroczył 8 mln ton. Umocniła się także jego pozycja rynkowa. Udział Grupy LOTOS w krajowym rynku paliw wzrósł do ponad 31%, co było celem wyznaczonym do osiągnięcia dopiero w 2012 r. Silne wzrosty w porównaniu z 2009 r. odnotowano zarówno w przychodach ze sprzedaży, jak i zysku operacyjnym – odpowiednio 37% oraz 82%.

Tak bogate żniwa Spółka zawdzięcza nie tylko spójnej strategii biznesowej, konsekwentnie i z determinacją wdrażanej przez Zarząd. Są one w ogromnej mierze zasługą budowanej przez lata atmosfery zaufania, zaangażowania oraz integracji pracowników wokół realizacji strategicznych celów Grupy LOTOS. Bez tego kapitału ludzkiego, stanowiącego najbardziej wartościowe aktywa Spółki, trudne byłoby i przezwyciężanie kryzysu 2009 r., i finalizacja Programu 10+ w 2010 r.

Kapitał ludzki będzie też podstawą realizacji celów nowej strategii Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2011–2015 przedstawionej w listopadzie 2010 r. wraz z kierunkami rozwoju grupy kapitałowej do 2020 r. Kreśli ona wizję stworzenia jednego z najnowocześniejszych koncernów naftowych w Europie, który dysponuje:

  • własnymi zasobami surowcowymi, zapewniającymi wydobycie na poziomie 1,2 mln ton ropy rocznie,
  • zaawansowaną technologicznie bazą przerobową, pozwalającą na produkcję najwyższej jakości produktów osiągających wysokie marże rynkowe,
  • silną organizacją handlową, opartą o sieć ajencyjnych stacji paliw oraz działających w systemie partnerskim, co zagwarantuje osiągnięcie min. 10% udziału w polskim rynku detalicznym paliw.

Jak zawsze w przypadku Grupy LOTOS, strategia biznesowa wdrażana będzie w zgodzie z koncepcją zrównoważonego wzrostu i z poszanowaniem zasad odpowiedzialności społecznej, w pełnej harmonii z kluczowymi wartościami Spółki, jakimi są czystość, otwartość, innowacyjność oraz odpowiedzialność.

W 2010 r. Grupa LOTOS zamknęła historyczną pięcioletnią perspektywę „dekady rozwoju” – niech wolno mi będzie posłużyć się w tym miejscu tytułem niniejszego raportu. Rok 2011 otwiera nową perspektywę tej dekady - perspektywę przyszłościową, wytyczoną w strategii do 2015 r. Jestem głęboko przekonany, że Spółka opierając się na profesjonalizmie i determinacji Zarządu, zaangażowaniu pracowników oraz zaufaniu inwestorów, będzie konsekwentnie budować wartość dla akcjonariuszy i z powodzeniem zrealizuje strategiczną wizję rozwoju.


Z poważaniem,
Wiesław Skwarko

Wiesław Skwarko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grupa LOTOS S.A.

  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W Grupie LOTOS sprawozdanie finansowe weryfikowane jest przez niezależnego audytora.

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

Grupa LOTOS deklaruje, w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji GRI, osiągnięcie Poziomu A.

„Dekada rozwoju” - wywiad z Pawłem Olechnowiczem, Prezesem Zarządu Grupy LOTOS

W Grupie LOTOS zawsze przywiązywaliśmy ogromną wagę do działania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. 

top