Raport 2010

Grupa LOTOS należy do czołówki polskich firm przemysłowych. Jest drugim co do wielkości koncernem naftowym w kraju. Jej udział w rodzimym rynku paliw przekroczył w 2010 r. 31%. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi bezpośrednią działalność poszukiwawczo-wydobywczą na Morzu Bałtyckim.

  • List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

    Rok 2010 był dla Grupy LOTOS wyjątkowo udany. Pomyślnie zakończono realizację Programu 10+. Moce przerobowe rozbudowano do 10,5 mln ton ropy rocznie, a sam przerób przekroczył 8 mln ton. Udział Grupy LOTOS w krajowym rynku paliw wzrósł do ponad 31%, a przychody ze sprzedaży i zysk operacyjny zwiększyły się w porównaniu z 2009 r.– odpowiednio o 37% i 82%.

  • List Prezesa Zarządu

    Od 2002 r. Rafineria Gdańska z przedsiębiorstwa o mocach przerobowych 4,5 mln ton ropy rocznie i monolitycznej strukturze przeobraziła się w pionowo zintegrowany koncern naftowy ze zdolnością przerobu ropy 10 mln ton rocznie i zbudowała strukturę aktywów poszukiwawczo-wydobywczych gotowych do międzynarodowej ekspansji.

top