Uwarunkowania działalności

Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju

Kierunki rozwoju i działania Grupy LOTOS w 2010 r. określały dwa kluczowe dla przyszłości koncernu przedsięwzięcia – finalizacja Programu 10+ oraz opracowanie nowej strategii na lata 2011–2015 wraz z kierunkami rozwoju do 2020 r.

Program 10+

Program 10+ związany jest z rozbudową rafinerii w Gdańsku. Jego łączna wartość przekracza 5 mld zł. Jest to jedno z największych tego typu przedsięwzięć w Europie. W 2010 r. zakończono jego realizację. Ostatnie urządzenia oraz instalacje weszły w fazę rozruchu na początku 2011 r. Dzięki realizacji Programu 10+ Grupa LOTOS dołączyła do grona czołowych rafinerii europejskich pod względem posiadanego potencjału przetwórczego i technologicznych możliwości przerobu ropy naftowej, tj. wzrostu udziałów w produkcji atrakcyjnych rynkowo towarów o wyższej marży. Pozwoli to na długookresową poprawę konkurencyjności rafinerii w Gdańsku i zapewni podstawy rozwoju firmy na najbliższe kilkanaście lat.

Sukces Programu 10+ stanowi solidną bazę do rozwinięcia nowej strategii Grupy LOTOS, koncentrującej się na intensyfikacji działań w segmentach poszukiwawczo-wydobywczym oraz handlowym.

Strategia działalności

Strategia zakłada ograniczanie wpływu na środowisko naturalne oraz docenianie kapitału intelektualnego pracowników.

top