Działalność operacyjna

Podejście do zarządzania

Segment operacyjny w Grupie Kapitałowej LOTOS skoncentrowany jest na prowadzeniu działalności rafineryjnej i dostarczaniu na rynek wysokiej jakości produktów, przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego i minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

Nowa strategia Grupy Kapitałowej LOTOS do 2015 r. przewiduje dla tego segmentu skoncentrowanie się na efektywnym wykorzystaniu rozbudowanych, w ramach Programu 10+, mocy przerobowych rafinerii, zwiększeniu stopnia konwersji oraz optymalnym wykorzystaniu efektu synergii między przemysłem rafineryjnym a branżą energetyczną.

Cele strategiczne Grupy Kapitałowej LOTOS w zakresie działalności operacyjnej, to:

  • osiągnięcie najlepszych światowych standardów produkcyjnych oraz utrzymanie wysokiej konkurencyjności wśród rafinerii europejskich,
  • optymalne wykorzystanie aktywów posiadanych oraz aktywów obejmowanych w wyniku działań rozwojowych,
  • zapewnienie bezpiecznej i stabilnej pracy instalacji produkcyjnych i pomocniczych, mierzonej dostępnością minimum 98% w ciągu roku,
  • zwiększenie stopnia konwersji i pogłębienie przerobu surowca.

W celu spełnienia stale rosnących wymagań środowiskowych przyjmuje się proekologiczne kryteria rozwoju, najlepsze dostępne techniki w połączeniu z rozwiązaniami charakteryzującymi się niską emisyjnością oraz wysoką efektywnością procesów produkcyjnych. Dotyczy to zarówno samego procesu technologicznego, jak i jego efektów w postaci strumieni produktów przyjaznych dla środowiska. Poziom realizacji tych zadań zostanie potwierdzony wskaźnikiem plasującym Grupę LOTOS w gronie najbardziej bezpiecznych rafinerii europejskich.

Segment operacyjny w Grupie Kapitałowej LOTOS obejmuje działalność rafinerii w Gdańsku oraz spółek zależnych o charakterze produkcyjnym i wspierającym. Do spółek tych zaliczają się: LOTOS Czechowice, LOTOS Jasło, LOTOS Serwis, LOTOS Lab i LOTOS Straż. Rafineria Grupy LOTOS jest największym zakładem produkcyjnym w grupie kapitałowej.

  

Organizacja

W Grupie Kapitałowej LOTOS wyróżnia się segmenty: handlowy, operacyjny, poszukiwawczo-wydobywczy, zarządczy i finansowy.

Strategia działalności

Strategia zakłada ograniczanie wpływu na środowisko naturalne oraz docenianie kapitału intelektualnego pracowników.

top