Profil organizacji

Członkostwo w organizacjach

W 2010 r. z inicjatywy m.in. Grupy LOTOS powstała organizacja Central Europe Energy Partners z siedzibą w Brukseli, działająca na rzecz regionalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Grupa LOTOS jest członkiem następujących krajowych i międzynarodowych organizacji:

Organizacje branżowe

 1. Conservation of Clean Air and Water in Europe (CONCAWE)
 2. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN)
 3. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa
 4. Center for Strategic and International Studies (CSIS)
 5. Polish Exploration and Production Industries Organization
 6. Polska Platforma Technologiczna Biopaliw i Biokomponentów

Organizacje biznesowe

 1. Business Centre Club (BCC)
 2. Windsor Energy Group (WEG)
 3. World Petroleum Council – Polish National Committee
 4. Central Europe Energy Partners (CEEP)
 5. European League for Economic Cooperation – Liga Europejskiej Współpracy Gospodarczej – Sekcja Polska
 6. Gdański Klub Biznesu
 7. Klub Polskiej Rady Biznesu
 8. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze (PFA-G)
 9. Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej"

Organizacje propagujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu

 1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 2. UN Global Compact

Organizacje specjalistyczne

 1. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Klub Polskie Forum ISO 14000
 3. Polskie Forum ISO 9000
 4. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 5. Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 6. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 7. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Członkostwo w organach nadzorczych organizacji

 1. Gdański Klub Biznesu: Paweł Olechnowicz, jako członek Rady Klubu
 2. Liga Europejskiej Współpracy Gospodarczej – Sekcja Polska: Paweł Olechnowicz, jako członek Zarządu
 3. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze: Paweł Olechnowicz, jako prezes Zarządu
 4. Central Europe Energy Partners: Paweł Olechnowicz, jako przewodniczący Rady Dyrektorów
 5.  

Misja, wizja, wartości

Nadrzędne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to: czystość, otwartość, innowacyjność i...

Ekonomiczne aspekty działalności

Grupa Kapitałowa LOTOS podejmuje decyzje dotyczące swojej działalności z uwzględnieniem ich pośredniego wpływu na otoczenie...

Społeczne aspekty działalności

Kwestie praw człowieka i odpowiedzialności za produkt związane są z wpływem przedsiębiorstwa na społeczeństwo i stanowią ważny...

Środowiskowe aspekty działalności

Podmioty Grupy Kapitałowej LOTOS monitorują swój wpływ na środowisko poprzez analizę wskaźników odnoszących się do poziomu...

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

top