Systemy zarządzania

Podejście do zarządzania

W Grupie LOTOS posiadanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania nie jest celem samym w sobie. Wdrażamy działania zapewniające uzyskiwanie realnych wartości z posiadanego systemu. Normy pokazują nam uniwersalne rozwiązania zwiększające szanse na znalezienie wartości dodanej, czyli uczynienie wdrożonego systemu skutecznym i bardziej użytecznym.

Celem jest podniesienie konkurencyjności w sposób zorganizowany i odpowiedzialny, ale też przejrzysty i dostępny dla wszystkich pracowników.

Głównymi beneficjantami systemu jest cała organizacja, jak również nasi klienci i dostawcy, dlatego prowadzimy działania w celu zwiększenia zaangażowania uczestników procesów w prowadzone działania, dbając o ich koordynację na wielu płaszczyznach.

Zintegrowany System Zarządzania w Grupie LOTOS jest systemem ugruntowanym w organizacji, a zdobyte na przestrzeni wielu lat doświadczenia zmierzają w kierunku zapewnienia funkcjonowania jednolitych systemów zarządzania w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS w celu ich rozwoju oraz budowy wspólnej platformy zarządzania, z uwzględnieniem specyfiki spółek zależnych.

Zintegrowany System Zarządzania

Dla klienta: gwarancja dbałości o jakość produktów i usług

Dla otoczenia: dowód troski o środowisko

Dla pracowników: zapewnienie bezpieczeństwa pracy

Systemy zarządzania w Grupie Kapitałowej LOTOS
30.01.2011 r.
Nazwa spółki Wdrożone systemy zarządzania
Grupa LOTOS Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone wymagania Publikacji Standaryzacyjnej Zapewniania Jakości AQAP 2110 oraz wymagania Wewnętrznego Systemu Kontroli obrotem materiałami o znaczeniu strategicznym, zgodne z normą PN-N-19001.
LOTOS Asfalt Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji.
LOTOS Kolej Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Przewozów Kolejowych (SMS).
LOTOS Lab Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji zgodna z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
LOTOS Ochrona Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Oil Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania zgodny z normą ISO 9001 oraz Publikacją Standaryzacyjną Zapewniania Jakości AQAP 2110. Ponadto wdrożono wymagania ISO 14001 i PN-N-18001.
LOTOS Parafiny Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Petrobaltic Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone systemy ISM Code (System Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem Zanieczyszczaniu), ISPS Code (System Ochrony Statku i Obiektu Portowego).
LOTOS Serwis Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone wymagania jakości dotyczące spawania wyrobów metalowych zgodne z normą PN-EN ISO 3834-2:2007.
LOTOS Straż Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Czechowice Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Paliwa Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001.
LOTOS Jasło Spółka obecnie wdraża wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
LOTOS Tank Spółka obecnie wdraża wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

  

Audity Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Audity w Grupie Kapitałowej LOTOS są jednym z głównych narzędzi doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Dzięki ich wynikom kierownictwo ma dostęp do informacji dotyczących skuteczności realizowanych procesów, a przez to możliwość podejmowania właściwych decyzji zarządczych.

Liczba auditów przeprowadzonych w Grupie LOTOS na przestrzeni ostatnich lat kształtuje się na zbliżonym średnim poziomie ponad 60 auditów rocznie, a średnio audyt trwa ok. 3 auditodni.

Liczba auditów zrealizowanych w latach 2007–2010
You need to upgrade your Flash Player

Audity realizowane przez Grupę LOTOS, to przede wszystkim:

  • audity wewnętrzne w komórkach organizacyjnych Grupy LOTOS, w zakładach produkcyjnych oraz w bazach paliw, a także audity przekrojowe dotyczące specyficznego zagadnienia w określonej części organizacji,
  • audity korporacyjne prowadzone w spółkach zależnych Grupy LOTOS, mające na celu ocenę stopnia wdrożenia wymagań korporacyjnych,
  • audity dostawców realizowane przede wszystkim w firmach prowadzących prace remontowo-budowlane na terenie Grupy LOTOS, mają na celu ocenę spełnienia wymagań przekazanych dostawcom do realizacji (w szczególności z obszaru bhp i ochrony środowiska), w związku z realizacją Programu 10+ od 2008 r. wzrastała liczba tych auditów.
  •  
Podział auditów zrealizowanych w latach 2009–2010
You need to upgrade your Flash Player
Podział auditów wewnętrznych w 2009 r.
You need to upgrade your Flash Player
Podział auditów wewnętrznych w 2010 r.
You need to upgrade your Flash Player

Spółki zależne Grupy Kapitałowej LOTOS w ramach własnych systemów zarządzania dodatkowo realizują również audity wewnętrzne, a także, jeżeli zachodzi taka potrzeba, audity dostawców.

Staramy się kształtować spójną politykę dotyczącą prowadzenia auditów w Grupie Kapitałowej LOTOS. Aby móc taką wartość dodaną z auditów uzyskać, z roku na rok mamy coraz wyższe wymagania względem auditorów, jednocześnie kontynuując, w ramach Szkoły Auditora, szkolenie wielu osób z różnych obszarów biznesowych Grupy Kapitałowej LOTOS.

 

 

 

 

Misja, wizja, wartości

Nadrzędne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS to: czystość, otwartość, innowacyjność i...

Pracownicy

Kierownictwo Grupy Kapitałowej LOTOS przykłada szczególną wagę do kształtowania odpowiedzialnych relacji z pracownikami. Dotyczy to...

Tabela treści GRI i Zasad UN Global Compact

Tabela jest pomocna w precyzyjnym ustaleniu miejsca publikacji treści odnoszących się do konkretnych informacji lub danych wynikowych...

top