Dodatkowe informacje i objaśnienia

3. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Zarządu Grupy LOTOS S.A. był następujący:

 • Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
 • Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych,
 • Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju,
 • Maciej Szozda – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu.

Na dzień 1 stycznia 2010 roku skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. był następujący:

 • Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Leszek Starosta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Mariusz Obszyński – Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Radosław Barszcz – Członek Rady Nadzorczej,
 • Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej,
 • Jan Stefanowicz – Członek Rady Nadzorczej,
 • Ireneusz Fąfara – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 11 lutego 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę o odwołaniu Pana Mariusza Obszyńskiego, Pana Radosława Barszcz oraz Pana Jana Stefanowicza. Następnie do składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji powołane zostały następujące osoby: Pan Oskar Pawłowski, Pan Michał Rumiński, Pan Rafał Wardziński.

W dniu 29 marca 2010 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Ireneusza Fąfara - Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. o jego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

W dniu 28 czerwca 2010 roku do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. VII kadencji powołane zostały następujące osoby: Pani Ewa Sibrecht–Ośka – Członek Rady Nadzorczej, Pan Rafał Lorek – Niezależny Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. był następujący:

 • Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Leszek Starosta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Oskar Pawłowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Małgorzata Hirszel – Członek Rady Nadzorczej,
 • Michał Rumiński – Członek Rady Nadzorczej,
 • Rafał Wardziński – Członek Rady Nadzorczej,
 • Ewa Sibrecht–Ośka – Członek Rady Nadzorczej,
 • Rafał Lorek – Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
 •  

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część

top