LOTOS w liczbach

Rozliczenie instrumentów pochodnych

 

kwartalnie
PLN m
4Q10 3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 2Q09 1Q09 4Q08 3Q08 2Q08 1Q08
Transakcje zamknięte 4,8 -14,9 -44,4 -62,6 80,7 108,6 91,1 -64,4 -313,1 -175,4 -7,3 260,8
zabezpieczenie poziomu cen produktów -1,4 -3,0 -0,4 0,0 4,5 57,7 33,4 27,6 -30,1 -84,3 -67,8 9,0
zabezpieczenie kursu walutowego i CO2 8,2 -17,7 -43,9 17,1 80,2 36,8 57,7 -90,3 -286,3 -91,1 60,5 251,8
zabezpieczenie stopy procentowej -2,0 5,8 -0,1 -79,7 -4,0 14,1 0,0 -1,7 3,3 0,0 0,0 0,0
                         
Transakcje otwarte 5,1 134,0 -180,5 -34,5 -107,6 -78,1 128,6 -157,4 172,0 -105,7 53,7 -132,2
zabezpieczenie poziomu cen produktów 3,6 10,4 -14,0 -2,0 2,6 -79,7 -65,2 36,9 169,1 -27,4 28,1 -71,7
zabezpieczenie kursu walutowego i CO2 -23,3 146,6 -87,9 -75,7 -90,5 18,2 114,2 -140,5 161,0 -75,6 19,0 -60,4
zabezpieczenie stopy procentowej 24,8 -23,0 -78,6 43,2 -19,7 -16,6 79,6 -53,8 -158,1 -2,7 6,6 -0,1

  

top