LOTOS w liczbach

Efekt LIFO

kwartalnie
PLN m
4Q10 3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 2Q09 1Q09 4Q08 3Q08 2Q08 1Q08
Wynik operacyjny 229,8 242,6 230,4 66,3 64,8 184,3 158,0 12,7 -665,4 39,2 385,7 94,7
Efekt LIFO -177,7 81,7 -253,2 -69,3 -97,3 -63,0 -186,9 -100,9 893,3 -24,1 -211,8 -45,2
Wynik operacyjny według LIFO 52,1 324,3 -22,8 -3,0 -32,5 121,3 -28,9 -88,2 227,9 15,1 173,9 49,5

  

top