LOTOS w liczbach

Dane operacyjne segmentu wydobywczego

 
kwartalnie   4Q10 3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 2Q09 1Q09 4Q08 3Q08 2Q08 1Q08
produkcja ropy naftowej '000 t 34,1 37,5 38,5 76,4 60,9 43,5 38,0 33,1 56,9 61,1 67,1 71,8
ze złoża B3 '000 t 34,1 37,5 38,5 45,4 45,6 43,5 38,0 30,1 36,4 40,0 43,5 46,5
ze złoża B8 '000 t 0,0 0,0 0,0 31,0 15,3 0,0 0,0 3,0 20,5 21,1 23,6 25,3
                           
produkcja gazu ziemnego m3 m 3,7 4,1 4,2 8,7 6,8 4,8 4,2 3,8 6,6 6,9 7,6 8,1
ze złoża B3 m3 m 3,7 4,1 4,2 4,9 4,9 4,8 4,2 3,4 4,1 4,4 4,8 5,0
ze złoża B8 m3 m 0,0 0,0 0,0 3,8 1,9 0,0 0,0 0,4 2,6 2,5 2,8 3,1
                           
sprzedaż ropy naftowej Rozewie do Grupy LOTOS S.A. '000 t 26,1 28,6 51,0 87,6 56,5 28,1 57,6 38,8 40,7 53,2 82,4 51,3
sprzedaż gazu odpadowego do Energobaltic m3 m 2,3 2,4 2,9 3,1 3,4 3,7 2,7 0,4 2,4 2,8 3,1 3,4
top