LOTOS w liczbach

Dane operacyjne segmentu produkcji i handlu

kwartalnie   4Q10 3Q10 2Q10 1Q10 4Q09 3Q09 2Q09 1Q09 4Q08 3Q08 2Q08 1Q08
wykorzystanie projektowych mocy wytwórczych rafinerii % 84,0 85,7 81,1 102,7 103,1 101,1 97,9 97,3 102,2 104,3 102,9 103,1
(w przeliczeniu na dni pracy rafinerii)                          
Przerób ropy w rafinerii w Gdańsku, z tego: '000 t 2 223,9 2 196,2 2 060,8 1 614,8 1 558,4 1 514,4 1 229,0 1 159,7 1 545,3 1 577,4 1 538,7 1 542,1
ropy Ural  '000 t 1 833,4 1 731,1 1 949,5 1 412,6 1 305,6 1 484,7 1 183,7 1 024,8 1 372,3 1 379,4 1 421,9 1 470,0
ropy Rozewie  '000 t 49,0 41,8 43,6 83,4 122,1 0,1 0,3 35,6 94,9 20,4 38,1 55,0
pozostałych gatunków ropy '000 t 341,5 423,3 67,7 118,8 130,7 29,6 45,0 99,3 78,1 177,6 78,7 17,1
Udział ropy Ural w przerobie ropy ogółem % 82,4% 78,8% 94,6% 87,5% 83,8% 98,0% 96,3% 88,4% 88,8% 87,4% 92,4% 95,3%
Udział ropy Rozewie w przerobie ropy ogółem % 2,2% 1,9% 2,1% 5,2% 7,8% 0,0% 0,0% 3,1% 6,1% 1,3% 2,5% 3,6%
Udział pozostałych gatunków ropy  w przerobie ropy ogółem % 15,4% 19,3% 3,3% 7,4% 8,4% 2,0% 3,7% 8,6% 5,1% 11,3% 5,1% 1,1%

Uzyski
Benzyny '000 t 375,2 398,2 371,3 311,8 366,6 381,8 269,0 264,9 325,4 322,7 322,0 275,4
Olej napędowy '000 t 1 122,9 1 080,9 1 014,8 831,8 927,8 935,0 737,1 624,8 891,4 804,0 655,2 569,8
Lekki olej opałowy '000 t 152,9 77,0 46,1 105,8 120,6 67,3 65,6 132,9 109,9 72,7 56,9 96,2
Paliwo lotnicze '000 t 51,8 75,2 58,1 74,3 65,5 113,8 91,7 99,2 126,4 122,5 121,9 123,5
LPG '000 t 14,4 20,8 15,6 9,1 8,2 19,5 18,4 9,4 9,3 20,0 21,4 9,3
Ciężki olej opałowy '000 t 348,6 171,9 275,6 369,4 166,6 52,9 74,1 266,8 187,3 75,2 145,7 377,4
Paliwo bunkrowe '000 t 12,6 6,5 9,9 6,6 5,4 0,0 0,0 -0,1 49,2 104,4 60,8 27,3
Asfalty '000 t 212,3 334,9 256,1 55,6 194,4 297,7 232,5 61,1 188,5 311,2 265,1 65,4
Pozostałe '000 t 279,2 186,1 186,9 168,2 132,5 135,1 88,9 83,5 148,8 148,9 140,8 158,6
Razem '000 t 2 569,9 2 351,5 2 234,4 1 932,6 1 987,6 2 003,1 1 577,3 1 542,5 2 036,2 1 981,6 1 789,8 1 703,0

  

top